top of page

מגזין "כיוון חדש" לשנת 2017

מגזין "כיוון חדש"

עיתון קהילתי לגמלאי העיר חדרה, המופץ אחת לחודש',בשיתוף המחלקה לאזרחים ותיקים באגף הרווחה, עיריית חדרה.

עורכת ראשית: יונה מאור

רכזת הכתבים ומפיקת העיתון: רויטל פוקס, מנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים, עיריית חדרה.

המוציא לאור: העמותה למען הקשיש חדרה

כתובת המערכת: kivunhashl@gmail.com

bottom of page