top of page
  • Facebook Social Icon

הצטרפו אלינו גם בפייסבוק

קו קשר

קשר טלפוני לקשישים בודדים ע"י מתנדבים

בקו קשר, 13 מתנדבים העובדים בימים ראשון עד חמישי, בשעות הבוקר וב- 2 משמרות בשעות אחה"צ.

בידי המתנדבים רשימות של אנשים מבוגרים או בעלי מוגבלויות שבד"כ לא יוצאים מהבית, שרוצים ומעוניינים  לדבר בטלפון ובשבילם קו שר הוא אוזן קשבת.

המתנדבים מתקשרים אליהם, מדברים איתם, שואלים לשלומם.

נותנים להם את האפשרות לספר ולבטא את מה שהם מרגישים ורוצים.

המתנדבים מקפידים על שמירת סודיות, המתנדב שוכח עם מי דיבר ומה שמע ברגע שעזב את החדר.

במידה ומתקשרים לאדם כחודש ימים ואין תשובה, המתנדבים מנסים להשיג בן משפחה, או יוצרים קשר עם הרווחה - עובד סוציאלי באיזור מגוריו, היות ואין תשובה טלפונית מאותו קשיש, לעיתים יש מקרים שמפנים לביטוח לאומי להמשך טיפול.

 

בקו קשר שמחים לקבל מתנדבים נוספים שמוכנים להצטרף לעבודת קודש זו.

 

לפרטים נוספים,

ניתן לפנות לרימנודה כהן - 052-8403864

bottom of page