top of page
  • Facebook Social Icon

הצטרפו אלינו גם בפייסבוק

טלויזיה קהילתית

מגזין המשודר בערוץ 98 ומופעל ע"י גמלאים מתנדבים.

בשיתוף המחלקה לאזרחים ותיקים אגף הרווחה, בעיריית חדרה

רכז הפרויקט : אריה אורון

145371629_10223399071818345_447662817796
bottom of page